Nayttokuva 2018 11 08 kello 82205

Kysely mehiläistarhojen karhuaidoista

Riistakeskus kehittää ja selvittää karhuvahinkojen estämistoimia. Yksi tehokkaimmista käytössä olevista toimenpiteistä on riittävän ajoissa laitettu ja hyvin huollettu karhuaita. Huoltotoimet karhuaidan jännitteen ylläpitämiseksi ovat kuitenkin haasteellisia ja työläitä. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa tarhaajien käyttämiä keinoja aidan ylläpitämiseksi ja kehittää niiden pohjalta paremmin karhuvahinkoja estäviä sähköpaimenaitoja ja helpottaa niiden huoltotoimia.

Minulla on tarhallani / tarhoillani sähköpaimenaitoja karhuvahinkojen estämiseksi

Minulla on kokemusta karhuvahingoista

Karhut ovat aiheuttaneet vahinkoa...

Miten estät ruohon tai muun kasvuston maadoittamasta sähköpaimenaitaa?

Millaista virtalähdettä käytät sähköpaimenaidassasi?

Kerro tähän omia ajatuksia ja ideoitasi siitä, millä tavoin aitalankojen alapuoli pidetään kasvustosta vapaana.