Förfrågan över tjänsten Mehiläisparvet.fi

FBF tog på försök i bruk sommaren 2021 tjänsten Mehiläisparvet.fi. Registrerade du dig som en som tar fast bisvärmar?

Om du svarade nej, så motivera varför inte?

Avhämtade du på basen av de meddelanden du fick bisvärmen eller bisvärmar?

Vad var bra med tjänsten?

Hur skulle du utveckla tjänsten?

Kommer du att i framtiden fortsätta använda tjänsten?

Om du svarade nej, så hur borde man ändra på tjänsten för att du vill fortsätta använda den?

Skulle du vara villig att betala några euro i året för tjänsten om informationen om svärmar skulle komma som textmeddelanden?

Hur sannolikt är det att du rekommenderar tjänsten åt andra biodlare?

Rekommenderar absolut inte
Rekommenderar mycket gärna

Skulle du rekommendera tjänsten för den stora allmänheten för att anmäla svärmar?

Absolut inte
Mycket gärna